Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Nasze biuro świadczy usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami. Powstanie biura jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie profesjonalnego zarządzania, administrowania, obsługi księgowej, prawnej i nadzoru technicznego nad powierzonymi nieruchomościami.

Usługi:

Usługa ta, przede wszystkim polega na aktywnym zarządzaniu majątkiem właściciela celem maksymalizacji dochodów oraz utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym tj. prowadzenie remontów i nadzór nad nimi, zlecaniu okresowych przeglądów nieruchomości oraz kontroli technicznej.

Usługa przeznaczona jest w szczególności dla klientów indywidualnych oraz biznesowych posiadających nieruchomości pod wynajem. Do głównego zakresu świadczonej usługi należy zawieranie umów najmu na podstawie pełnomocnictwa, pobieranie i monitorowanie wpływów czynszowych, windykacja zaległości czynszowych, organizacja serwisu technicznego.

Usługa przeznaczona jest dla osób bądź firm posiadających apartamenty na wynajem krótkoterminowego zakwaterowania. Do głównego zadania należy dbanie o interes właściciela, poprzez umieszczanie dostępnych terminów na odpowiednich portalach, wydawanie kluczy klientom, organizację usługi sprzątania oraz serwisu technicznego.

Usługa, dotyczy kompleksowego zarządzania wspólnotą mieszkaniową, w szczególności:
• Zakładanie wspólnot mieszkaniowych,
• Reprezentacja wspólnoty przed organami administracji samorządowej,
• Przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie zebrań właścicieli nieruchomości,
• Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości,
• Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
• Opłacanie podatków oraz innych zobowiązań wspólnych,
• Utrzymanie ciągłości ubezpieczeń dt. części wspólnych nieruchomości,
• Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
• Zlecanie i nadzór nad kontrolami technicznymi oraz okresowymi przeglądami nieruchomości,
• Usuwaniem awarii i ich skutków,
• Remonty – przygotowania, pozwolenia,
• Utrzymaniem porządku i czystości części wspólnej,